Функция печати активируется после оплаты доступа

АГУЛЬНЫЯ ПРЫНЦЫПЫ ДЗЕЙНАСЦI ДЗЯРЖАЎНЫХ ПАРКАЎ КУЛЬТУРЫ I АДПАЧЫНКУ

<...>

<...>

УТРАТИЛИ СИЛУ — приказом Министерства культуры Республики Беларусь от 06.12.2007 № 295

Дадзеныя Агульныя прынцыпы распаўсюджваюцца на дзяржаўныя паркi культуры i адпачынку, гарадскiя сады, заапаркi (сады), аб'яднаннi паркаў, стацыянарныя i перасоўныя комплексы атракцыёнаў i гульнёвых аўтаматаў незалежна ад ведамаснай падпарадкаванасцi, якiя з'яўляюцца юрыдычнымi асобамi, ажыццяўляюць сваю дзейнасць на аснове гаспадарчага разлiку i маюць самастойны баланс.

Агульныя палажэннi

Дзяржаўны парк культуры i адпачынку, гарадскi сад, заапарк (заасад), аб'яднанне паркаў, стацыянарны цi перасоўны комплекс атракцыёнаў i гульнёвых аўтаматаў (далей па тэксту – парк) адносiцца да дзяржаўнай установы культуры.

Дзейнасць парка будуецца на прынцыпах арыентацыi на агульначалавечыя каштоўнасцi, гуманiстычнай накiраванасцi дзейнасцi, даступнасцi, спалучэння дзяржаўных i грамадскiх асноў у арганiзацыi культурнай дзейнасцi, улiку мясцовых асаблiвасцей у гiстарычным i культурным развiццi, гаспадарчага разлiку i самастойнасцi.

Галоўныя задачы парка:

– спрыянне зберажэнню здабыткаў i развiццю беларускай нацыянальнай культуры;

<...>

Для просмотра текста документа получите доступ к системе.

Если Вами уже получен доступ, войдите в систему под своей учетной записью.

Демо-доступ
Оцените систему с бесплатным доступом на 1 день
Приобрести доступ
Пользуйтесь всеми преимуществами системы
Войти в систему
Войдите под своей учетной записью