Функция печати активируется после оплаты доступа

РЭГЛАМЕНТ РАБОТЫ КАЛЕГII МIНIСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

<...>

УТРАТИЛ СИЛУ — приказом Министерства культуры Республики Беларусь от 19.11.2007 № 271

1. Пастановай Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 7 мая 1996 г. № 312 у мэтах выпрацоўкi i прыняцця калектыўнага рашэння па найбольш значных пытаннях галiны культуры зацверджана ў якасцi пастаяннага органа калегiя Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь. У яе састаў уваходзяць 13 чалавек, у тым лiку Мiнiстр – старшыня калегii, намеснiкi Мiнiстра i iншыя адказныя асобы.

Калегiя Мiнiстэрства культуры працуе ў адпаведнасцi з гадавым планам работы i планам асноўных мерапрыемстваў Мiнiстэрства, якiя разглядаюцца i зацвярджаюцца на пасяджэннi калегii, як правiла, у апошнi месяц года.

Пасяджэннi калегii праводзяцца па меры неабходнасцi, але не радзей аднаго разу ў месяц. У выпадку змянення тэрмiну або адмены пасяджэння сакратар калегii паведамляе аб гэтым усiм зацiкаўленым. З мэтай больш дэтальнай прапрацоўкi пытанняў, паглыбленага вывучэння сiтуацыi на месцах могуць праводзiцца выязныя пасяджэннi калегii.

Старшынствуе на пасяджэннi калегii Мiнiстр, а ў яго адсутнасць, па яго даручэнню – адзiн з намеснiкаў Мiнiстра. Пасяджэнне калегii лiчыцца правамоцным пры ўмове прысутнасцi на iм больш паловы членаў калегii. Рашэннi прымаюцца большасцю галасоў. У выпадку роўнасцi галасоў лiчыцца прынятым рашэнне, за якое прагаласаваў старшыня.

2. У пасяджэннях калегii, акрамя яе членаў, прымаюць удзел i запрошаныя асобы, што пазначаецца ў парадку дня.

3. Парадак дня ўключае пералiк пытанняў, якiя падлягаюць разгляду на пасяджэннi калегii, прозвiшчы дакладчыкаў i запрошаных, тэрмiны здачы матэрыялаў i адказных за iх падрыхтоўку.

Парадак дня пасяджэння калегii складаецца сакратаром калегii па ўзгадненню з начальнiкамi ўпраўленняў, аддзелаў Мiнiстэрства i намеснiкамi Мiнiстра на пачатку кожнага месяца, зацвярджаецца старшынёй i дасылаецца членам калегii, выканаўцам i iншым зацiкаўленым.

<...>

Для просмотра текста документа получите доступ к системе.

Если Вами уже получен доступ, войдите в систему под своей учетной записью.

Демо-доступ
Оцените систему с бесплатным доступом на 1 день
Приобрести доступ
Пользуйтесь всеми преимуществами системы
Войти в систему
Войдите под своей учетной записью