Функция печати активируется после оплаты доступа

ПАЛАЖЭННЕ АБ АРХIВЕ МIНIСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

<...>

УТРАТИЛО СИЛУ — приказом Министерства культуры Республики Беларусь от 05.03.2012 № 33

1. Агульныя палажэннi

1.1. Дакументы Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь, якiя маюць палiтычнае, народна-гаспадарчае, навуковае, сацыяльна-культурнае або гiстарычнае значэнне, з'яўляюцца часткай Нацыянальнага архiўнага фонду Рэспублiкi Беларусь.

Да перадачы на дзяржаўнае захоўванне гэтыя дакументы на працягу 15 гадоў, вызначаных Палажэннем аб Нацыянальным архiўным фондзе Рэспублiкi Беларусь, захоўваюцца ў архiве Мiнiстэрства культуры.

1.2. Архiў ажыццяўляе захоўванне i выкарыстанне дакументальных матэрыялаў, якiя паступаюць у Мiнiстэрства i ствараюцца ў працэсе кiравання падпарадкаванай сiстэмай, маюць народна-гаспадарчае, навуковае, сацыяльна-культурнае цi гiстарычнае значэнне.

1.3. Архiў ствараецца ў мэтах найбольш рацыянальнага i эканамiчнага цэнтралiзаванага захоўвання i выкарыстання дакументаў Мiнiстэрства, падрыхтоўкi да перадачы на дзяржаўнае захоўванне Нацыянальнаму архiву Рэспублiкi Беларусь, аказання практычнай i метадычнай дапамогi падпарадкаваным арганiзацыям па ўдасканаленню працы з дакументамi.

1.4. Архiў у сваёй дзейнасцi кiруецца Законам "Аб Нацыянальным архiўным фондзе i архiвах у Рэспублiцы Беларусь", Палажэннем аб Нацыянальным архiўным фондзе Рэспублiкi Беларусь, загадамi i ўказаннямi Мiнiстэрства, правiламi i iнструкцыямi Камiтэта па архiвах i справаводству Рэспублiкi Беларусь, Нацыянальнага архiва Рэспублiкi Беларусь, гэтым Палажэннем.

1.5. Архiў Мiнiстэрства культуры ствараецца i дзейнiчае ў складзе Кiраўнiцтва спраў у адпаведнасцi са штатным раскладам.

<...>

Для просмотра текста документа получите доступ к системе.

Если Вами уже получен доступ, войдите в систему под своей учетной записью.

Демо-доступ
Оцените систему с бесплатным доступом на 1 день
Приобрести доступ
Пользуйтесь всеми преимуществами системы
Войти в систему
Войдите под своей учетной записью