Функция печати активируется после оплаты доступа

ПАЛАЖЭННЕ АБ КУРАТАРУ ВУЧЭБНАЙ ГРУПЫ СЯРЭДНЯЙ СПЕЦЫЯЛЬНАЙ НАВУЧАЛЬНАЙ УСТАНОВЫ

<...>

УТРАТИЛО СИЛУ — приказом Министерства образования Республики Беларусь от 31.05.2007 № 351

1. Агульныя палажэннi

1.1. Куратар вучэбнай групы назначаецца загадам дырэктара сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы, як правiла, на ўвесь тэрмiн навучання з лiку выкладчыкаў на падставе прапаноў намеснiка дырэктара па выхаваўчай рабоце i з улiкам меркаванняў калектыва групы, педагога.

1.2. Куратар вучэбнай групы працуе пад агульным кiраўнiцтвам дырэктара. Непасрэднае кiраўнiцтва дзейнасцю куратара вучэбнай групы ажыццяўляе намеснiк дырэктара па выхаваўчай (вучэбнай) рабоце.

1.3. Усю арганiзацыйную i выхаваўчую работу ў групе куратар ажыццяўляе ў адпаведнасцi з Законам "Аб адукацыi ў Рэспублiцы Беларусь", Палажэннем аб сярэдняй спецыяльнай навучальнай установе, Статутам тэхнiкума (педагагiчнага вучылiшча, каледжа), iншымi заканадаўчымi актамi i гэтым Палажэннем.

Свае функцыянальныя абавязкi куратар вучэбнай групы выконвае ў цесным узаемадзеяннi з загадчыкам аддзялення, выкладчыкамi i майстрамi вытворчага навучання, якiя працуюць у дадзенай групе, выхавальнiкамi iнтэрната, грамадскiмi аб'яднаннямi i бацькамi навучэнцаў.

1.4. Навучальная ўстанова на падставе гэтага Палажэння i з улiкам асаблiвасцей, спецыфiкi, традыцый, перспектыў развiцця распрацоўвае службовыя функцыi куратара вучэбнай групы.

Пры неабходнасцi i наяўнасцi сродкаў у навучальнай установе магчыма ўвядзенне вызваленага куратара – выхавальнiка (сацыяльнага педагога) вучэбнай групы(паралелi).

<...>

Для просмотра текста документа получите доступ к системе.

Если Вами уже получен доступ, войдите в систему под своей учетной записью.

Демо-доступ
Оцените систему с бесплатным доступом на 1 день
Приобрести доступ
Пользуйтесь всеми преимуществами системы
Войти в систему
Войдите под своей учетной записью